The Cathar Creed 

 

 


It has no membership, save those who know they belong.

It has no rivals because it is non competitive.

It has no ambition - it seeks only to serve.

It knows no boundaries, for nationalisms are unloving.

It is not of itself because it seeks to enrich all groups and religions.

It acknowledges all great teachers of all the ages who have shown the truth of love.

Those who participate, practice the truth of love in all their being.

There is no walk of life or nationality that is a barrier.

Those who are, know.

It seeks not to teach, but to be, and by being, enriched.

It recognizes that the way we are may be the way of those around us because we are that way.

It recognizes the whole planet as a being of which we are a part.

It recognizes that the time has come for the supreme transmutation, the ultimate alchemical act of conscious change of the ego in to a voluntary return to the whole.


It does not proclaim itself with a loud voice, but in the subtle realms of loving.

It salutes all those in the past who have blazoned the path, but have paid the price.


It admits no hierarchy or structure, for no one is greater than another.

Its members shall know each other by their deeds and being, and by their eyes and by no other outward sign, save the fraternal embrace.

Each one will dedicate their life to the silent loving of their neighbour and environment, and the planet, will carry out their task, however exalted or humble.


It recognizes the supremacy of the great idea, which may only be accomplished if the human race practices the supremacy of love.


It has no reward to offer, either here or in the hereafter, save that of the ineffable joy of being and loving.

Each shall seek to advance the cause of understanding, doing good by stealth and teaching only by example.They shall heal their neighbour, their community, our planet and living beings in whatever form they take.


They shall know no fear and feel no shame and their witness shall prevail over all odds.

It has no secret, no arcanum, no initiation, save that of true understanding of the power of love and that, if we want it to be so, the world will change, but only if we change.

All who belong, belong; they belong to the Church of Love.

 

direkt google översättning:
Cathar Creed

 

Den har inga medlemskap, endast de som vet att de hör hemma.

Den har inga rivaler eftersom det är icke konkurrenskraftig.

Den har ingen ambition - det försöker bara att tjäna.

Det känner inga gränser, för nationalism är kärlekslös.

Det är inte i sig eftersom det syftar till att berika alla grupper och religioner.

Den erkänner alla stora lärare i alla åldrar som har visat sanningen i kärlek.

De som deltar, praxis sanningen om kärleken i alla dess väsen.

Det är ingen promenad i livet eller medborgarskap och som är en barriär.

De som vet.

Det syftar inte att lära ut, utan att vara, och genom att, berikad.

Den erkänner att det sätt vi kan vara ett sätt för dem runt omkring oss eftersom vi är på det sättet.

Det erkänner hela planeten som en varelse som vi är en del.

Den erkänner att det är dags för den högsta transmutation, den ultimata alkemiska handling av medvetet förändring av jaget in i ett frivilligt återvändande till helheten.

Det gör proklamera sig inte med hög röst, men i det subtila världar kärleksfull.

Det hälsar alla dem i det förflutna som skildras vägen, men har betalat priset.

Det medger ingen hierarki eller struktur, för ingen är större än en annan.

Dess medlemmar skall lära känna varandra genom sina gärningar och vara, och genom deras ögon och inga andra yttre tecken, spara den broderliga famn.

Var och en kommer att ägna sina liv åt den tysta kärleksfulla sin granne och miljö, och planeten, kommer att utföra sin uppgift, men upphöjd eller ödmjuk.

Det erkänner överhöghet bra idé, som endast får ske om den mänskliga rasen praxis överhöghet kärlek.

Det har ingen belöning att erbjuda, antingen här eller i livet efter, förutom att den outsägliga glädjen av att vara och kärleksfull.

Varje ska sträva efter att föra fram frågan om förståelse, göra gott i smyg och undervisning bara genom exempel.

De ska läka sin granne, deras samhälle, vår planet och varelser som lever i vilken form de tar.

De skall känna någon fruktan och känner ingen skam och deras vittne skall ha företräde framför alla odds.

Det har ingen hemlighet, ingen Arcanum, ingen initiering, spara som sann förståelse av kärlekens kraft och att om vi vill att det ska vara så, kommer världen att förändras, men bara om vi förändrar.

Alla som tillhör, tillhör, de hör till kyrkan av kärlek.

 

Visningar: 39

Kommentera

Du måste vara medlem i Vår Nya Värld för att lägga till kommentarer!

Gå med i Vår Nya Värld

Kommentar av Fosfilianna den 22 November 2011 kl. 10.40

And so it is… en strävan värd att minnas i de illusoriska kaoset ibland… kraaaaam

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor