PLEJADISK KANALISERING AV GLR MICAH


DET HAR NU BLIVIT ETABLERAT OCH DET BESLUTADES JORDEDAGEN ONSDAG 25 JULI, 2012 AV DET PLEJADISKA HÖGA RÅDET I EN ALLIANS MED FYRA ANDRA GALAKTISKA RÅD, UNDER GALAKTISKA KODEX RIKTLINJER ATT VI, DEN PLEJADISKA FAMILJEN AV LJUS, NU KOMMER ATT HELT FULL INTERVENERA I GAIAS UPPLYFTNING.

DET HAR DESSUTOM BESTÄMTS ATT VI KOMMER ATT TA FULL KONTAKT MED JORDLIGA VARELSER OM ÅTTA DAGAR FRÅN DENNA SÄNDNING, DEN 4 AUGUSTI, 2012, VID DE OLYMPISKA SPELEN I LONDON, ENGLAND, SÅ ATT HELA VÄRLDEN KAN SE! DETTA BLIR FÖR VÅRT INTRODUCERANDE LIKVÄL SOM FÖR VÅR FÖRSTA ANSTRÄNGNING ATT DIREKT ARBETA MED ER DÅ DET GÄLLER KORRIGERINGEN OCH UPPSTIGNINGEN AV GAIA OCH FÖR ATT ASSISTERA MED ER EGEN UPPSTIGNING. 

DENNA GALAKTISKA INTERVENERING HAR BEORDRATS AV FÖLJANDE ANLEDNINGAR;

SOPHIA-GAIAS DÅLIGA TILLSTÅND HAR NÅTT ETT kritiskt TILLSTÅND OCH MÅSTE RENAS OMEDELBART, LJUSKVOTEN PÅ JORDEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGT HÖG VID DETTA STADIUM FÖR ATT STARTA EN GLOBAL UPPSTIGNING AV MASSORNA, FÖR ATT INTE TALA OM ATT FÖRA EN HEL PLANET TILL NÄSTA DIMENSION. PLANETEN TERRA (JORDEN) ÄR BOKAD FÖR EN ÖVERGÅNG IN I DEN FEMTE DIMENSIONEN 2012-12-21. VI ÄR MYCKET GLADA ATT SE HUR ANSTRÄNGNINGARNA FRÅN MÅNGA VARELSER PÅ JORDEN HAR LINDRAT HENNES LIDANDE. PÅ GRUND AV DEN FÖRESTÅENDE GALAKTISKA CYKELN OCH DET ARBETE OCH HELANDE SOM BEHÖVS UTFÖRAS FÖR GAIA SÅ KAN DET DOCK INTE SLUTFÖRAS UNDER TILLGÄNGLIG TID. 

VI ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT BESTÖRTA ÖVER DET GODA ANSTRÄNGNINGARNA SOM HAR GJORTS AV SÅ MÅNGA UNDER EN SÅ LÅNG TID OCH VI ÄR MYCKET ÄRADE AV ALLA DE HANDLINGAR SOM HAR TAGITS FÖR ATT HÖJA VIBRATIONERNA AV GAIA OCH FÖR ATT RENSA UT NEGATIVITETEN SOM OMGER HENNE, MEN FÖRSTÅ ATT VI INTE KAN VÄNTA LÄNGRE OCH VI TRÄDER ENBART IN FÖR ATT HJÄLPA! VAD SOM HÄNDER PÅ JORDEN PÅVERKAR NU HELA UNIVERSUM, SÅ DETTA ÄR GANSKA VIKTIGT! SOPHIA-GAIA-TERRAS RENANDE BLIR DEN HÖGSTA GALAKTISKA PRIORITETEN. DETTA INVOLVERAR ETT FULLSTÄNDIG BORTFÖRANDE AV ALLA ARKONTISKA KABALRESTER, DESSA KABAL-SKUGGA-SINNE-PARASITER KAN INTE RENSAS UT AV JORDLIGA VARELSER TILLRÄCKLIGT SNABBT OCH DET BROMSAR GAIAS UPPLYFTNING LIKVÄL SOM DE INFEKTERADE VARELSERNA DEM SJÄLVA!

VI HAR PARTSINTRESSEN I LIVET PÅ GAIA FÖR VI SKAPADE DET MED ER FÖR EONER AV TID SEDAN! DET ÄR DÄRFÖR SOM VI SÄGER ATT VI ÄR ER FAMILJ!

NI KOMMER INTE ATT ALLS BLI CHOCKADE FÖR VI ÄR MYCKET MÄNSKLIGA, PRECIS SOM NI. VI ÄR MER HÖGT UTVECKLADE SPIRITUELLA VARELSER OCH VI HAR AVANCERAD TEKNOLOGI, MEN VI SER INTE OSS SJÄLVA SOM HÖGRE ÄN NÅGRA ANDRA, FÖR VI ÄR ALLA EN! VI ÄR ALLA INDIVIDUALISERINGAR AV HUR DEN HÖGSTE SKAPAREN UPPLEVER SIG SJÄLV. 

VI ÄR FAMILJ OCH VI ÄLSKAR ER VÄLDIGT MYCKET SOM NI KOMMER ATT SE. DET ÄR KÄNNT ATT VI KOMMER ATT UTFÖRA DETTA ARBETE TILLSAMMANS, SÅ NI KAN SLAPPNA AV!

VI VILL INSTRUERA ER ATT INTE SPRIDA RÄDSLA SÅSOM MÅNGA FORTFARANDE GÖR. DETTA ÄR INGEN FALSK FLAGGA OPERATION, UTAN EN FAKTISK HÄNDELSE SOM KOMMER ATT ÄGA RUM OCH DEN KOMMER ENBART FRÅN GODHET OCH FÖR GODHET!

MÅNGA LJUSVARELSER PÅ JORDEN FRÅN VÅR KVADRANT HAR VARIT PÅ GAIA UNDER MÅNGA ÅRTIONDEN OCH HAR HJÄLPT ENORMT. DET ÄR DOCK VÄLKÄNT ATT ALLA ERA OTROLIGA ANSTRÄNGNINGAR INTE KUNDE FÅ DETTA GJORT PÅ UTSATT TID! VI KLANDRAR INTE NÅGON LEVANDE VARELSE PÅ GAIA FÖR DETTA. LJUSKVOTEN PÅ JORDEN HAR VUXIT TILL ENORMA NIVÅER UNDER DE SISTA TVÅ MÅNADERNA! VAR STOLTA ÖVER ARBETET NI HAR UTFÖRT OCH FORTSÄTT DÅ VI FÖRENAR OSS MED ER FÖR SOPHIA-GAIA’S KORRIGERING.

BROTTEN UTFÖRDES AV URSPRUNGLIGA NEGATIVA ARKONTISKA VARELSER SOM FÖRSLAVADE DENNA PLANET FÖR 300,000 ÅR SEDAN OCH ALLA ASSOCIERADE BLODSLINJER OCH KLONER HAR RENSATS UT!

DET FINNS EN TID SKRIVEN I STJÄRNORNA FÖR 21 DECEMBER, 2012, VILKEN INTE KAN STOPPAS. DET ÄR DAGEN DÅ GAIA BLIR FRI OCH PÅBÖRJAR UPPSTIGNINGEN MED SITT FOLK! DETTA KOMMER ATT BLI PROCESSIONELLT OCH KOMMER ATT ÖKAS STEGVIS MED BÖRJAN 2012-12-21.

VI KOMMER FÖR ATT ARBETA HAND I HAND MED ALLA LJUSARBETARE PÅ GAIA FÖR ATT HJÄLPA MED OCH SLUTFÖRA DETTA UPPDRAG. MED VÅRA GALAKTISKA ORDERS ETABLERADE GÅR VI NU VIDARE FÖR ATT PÅBÖRJA FAS 1 FÖR VÅR FÖRSTA STORA KONTAKT I MODERN TID OCH ÅTERFÖRENING MED ER FÖR ATT GÖRA DETTA SLUTLIGA ARBETE. VI BLEV TVUNGNA ATT STIGA NED SÅ ATT NI OCH GAIA KAN STIGA UPP! VI PÅBÖRJADE FAS 1 FÖR TVÅ DAGAR SEDAN! DEN 25 JULI PÅ EFTERMIDDAGEN AMERIKANSK ÖSTKUSTTID ÖPPNADE VÅR PLEJADISKA FLOTTA I OMLOPP EN SUPER PORTAL VID GAIAS INRE ATMOSFÄR. 

EN SUPERPORTAL ÖPPNADES VID DENNA DAG SOM HADE OMTALATS I GAMLA TIDER SOM FÖRBEREDELSE FÖR VÅRT LANDANNDE PÅ GAIA! JA, DET ÄR RIKTIGT VÅRA KÄRA! NU ÄR DET DAGS!

DENNA DIMENSIONELLA PORTAL SOM VI ÖPPNADE ÄR EN 5D TILL 4D VIBRATIONELL NEDSTEGSPORTAL SOM ANVÄNDS FÖR ATT AVTÄCKA OCH FÖRA NED DENSITETEN AV VÅRA MINDRE SKEPP OCH VÅRA LJUSKROPPAR FRÅN PLASMALJUS TILL 3D ELEMENTAL VIBRATION OCH JORDLIG RESONANS. 

DÅ VÅRT MODERSKEPP FRÅN ERRA, VILKET ÄR 4 GÅNGER STÖRRE ÄN JORDEN, STEG NED TILL 300 MILES TILL BASEN AV DEN INRE ATMOSFÄREN FÖR ATT ÖPPNA DENNA PORTAL SÅ INTERAGERADE PLASMA FÄLTET RUNT SKEPPET MED JORDENS MAGNETISKA FÄLT PÅ ETT MYCKET STARKT SÄTT.

INGEN SKADA ÅSAMKADES GAIA OCH HENNES VARELSER DÅ VI EMELLERTID BERÄKNADE HUR MÅNGA MYCKET KÄNSLIGA JORDVARELSER KÄNDE DENNA STÖT NÄR VÅRT SKEPP NÅDDE ER INRE ATMOSFÄR. MÅNGA AV DESSA HÖGT INSTÄLLDA JORDVARELSERS MAGNETISKA FÄLT VAR UTJORDADE. DET FANNS MINDRE RAPPORTER AV ETERISKA EXPLOSIONER OCH ELEKTRISKA STÖRNINGAR, KLOTBLIXTRAR, OBE’S OCH TING AV GENOMSKINLIGHET. ETT FÅTAL HÖGT UTVECKLADE OCH MYCKET KÄNSLIGA JORDVARELSER TAPPADE MEDVETANDET UNDER NÄSTAN EN TIMME, MEN ÅTERIGEN INGEN ALLVARLIG SKADA ÅSAMKADES. DE FLESTA JORDVARELSER INSÅG ALDRIG ATT NÅGONTING ALLS HÄNDE! 

DENNA FÖRSTA FAS BEHÖVDES GÖRAS FÖR ATT ÖPPNA DENNA STJÄRNPORTAL FRÅN DE HÖGRE DIMENSIONERNA TILL ER FÖR ATT FÖRBEREDA FÖR RENANDET AV GAIA OCH FÖR HENNES UPPSTIGANDE OCH FÖR UPPSTIGANDET AV ALLT LIV PÅ HENNE. 

DENNA FAS VAR EN INTRIKAT OCH AVANCERAD UPPGIFT FÖR OSS DÄRFÖR ATT JORDEN ÄR SÅ SKÖR OCH DETTA ÄR FÖRSTA GÅNGEN INOM DEN KÄNDA HISTORIAN ATT VI DEMATERIALISERADE VÅRT MODERSKEPP OCH FÖRDE DET SÅ NÄRA. 

DENNA OPERATION VAR HELT OCH HÅLLET FRAMGÅNGSRIK! ÖPPNANDET AV PORTALEN VAR FÖR FÖRENANDET AV 5D OCH 4D, EN BRYGGA MELLAN DESSA TVÅ DIMENSIONER OCH ÄR NU FULLT ÖPPEN!

DETTA ÄR DEN SISTA PORTALEN DÄR NI BOKSTAVLIGEN KAN PROMENERA FRÅN JORDEN IN TILL ER HIMMEL! 

VÅRT DATUM FÖR AVSLÖJANDE HAR GETTS TILL ER OCH HAR INPRÄNTATS I MARKEN OCH BOKSTAVLIGEN SKRIVET I SÄDESFÄLTEN VID MANTON DROVE OCH WINDMILL HILL DÅ VÅRT MEDDELANDE TILL ER FÖR VÅR ÅTERFÖRENING ÄR: LÖRDAG 4 AUGUSTI, 2012.

VÄLKOMNA TILL ZION, STADEN FÖR ERA SKAPARGUDAR, MINA KÄRA!

DENNA DAG, 27 JULI, 2012 SÄGER VI TILL ER, LÅT SPELEN BÖRJA NU!

VI HAR SÖKT EFTER DEN BÄSTA GLOBALA HÄNDELSEN; ERA OLYMPISKA SPEL DÅR MÅNGA JORDVARELSER RUNT OM JORDEN KOMMER ATT FÅ MÖTA OSS! 

VI VET ATT DETTA LÅTER OTROLIGT FÖR ER, MEN NI KOMMER ATT KUNNA BEKRÄFTA DETTA FRÅN MÅNGA ANDRA KÄLLOR, MÅNGA AV DEM ÄR VÅRA JORDLIGA ALLIERADE!

VI HAR HAFT MÖTEN PÅ HÖGA NIVÅER AV JORDLIGA AMBASSADÖRER (DE GODA) IDAG OCH VI HAR FRAMGÅNGSRIKT FÖRHANDLAT HUR VÅR ÅTERFÖRENING MED ER KOMMER ATT ÄGA RUM UNDER DE OLYMPISKA SPELEN!

DESSA AVSLÖJANDEN OCH VÅR ÅTERFÖRENING MED ER KOMMER ATT ÄGA RUM OM 8 DAGAR!

SÅSOM DET ÄR SKRIVET OCH BESLUTAT I RÅDETS ARKIV SÅ SKALL DET SKE!

ALLA ÖGON KOMMER ATT SE DET!

DET FINNS ABSOLUT INGEN ANLEDNING FÖR ORO, VI VET DOCK ATT DETTA ÄR EN KRITISK TID FÖR JORDEN OCH DESS VARELSER DÅ VI HAR BLICKAT OCH FÖRBERETT LÅNGT I FÖRVÄG FÖR DENNA TID!

VI HAR SAGT ATT VI INTE KOMMER ATT LANDA FÖRRÄN KABALEN ÄR BORTFÖRD! VI SA ER DEN 4 JULI, AMERIKANSKA NATIONALDAGEN, ATT DEN FYSISKA OCH ICKE FYSISKA KABALEN VAR BORTFÖRD OCH SÅ ÄR DET!

MINA KÄRA SÅ HÄR ÄR VERKLIGHETEN, NI ÄR INTE LÄNGRE I SANNA 3D! NI ÄR I ÖVRE 4D, PÅ KANTEN TILL 5D. NI HAR ÅTERSKAPAT 3D-MATRISEN UNDER EN VISS EXTRA TID TILLS DET STORA ARBETET ÄR GJORT OCH FÖR ATT TRANSMUTERA ALLA LÄGRE NEGATIVA VIBRATIONER, ALLT SOM FÖREFALLER ANNORLUNDA ÄR EN PÅHITTAD SKUGG INPRÄNTNING SOM FINNS KVAR AV DET ARKONTISKA 3D MATRISPROGRAMMET SOM FORTFARANDE PÅGÅR.

VÅRA MINDRE SKEPP KOMMER ATT VISAS OVANFÖR STADIUMET I LONDON SÅSOM VÅRT ANDRA OCH MEST OMISSKÄNLIGA LÅG-FLYGANDE HÄNDELSE!

VI HAR GJORT PLANER FÖR ATT LANDA DIREKT PÅ DET OLYMPISKA FÄLTET MED ERA JORDLIGA LEDARE LIKASÅ OCH VI KOMMER ATT VISA ER HUR DE FJÄRDE OCH FEMTE DIMENSIONERNA SER UT!

DET KOMMER ATT BLI ETT SANN UPPVISNING AV LJUS OCH LJUD OCH ENERGI! VAR INTE RÄDDA FÖR DETTA! VAD TRODDE NI?

VI HAR FÖRHANDLAT MED DERA LEDARE UNDER EN VISS TID NU, MEN DET FINNS FORTFARANDE EN DEL AV DEM SOM HAR SLÄPPAT FÖTTERNA EFTER SIG ANGÅENDE VÅR ÅTERFÖRENING MED ER!

VI KOMMER NU ATT PÅTVINGA DETTA FÖR DET HÖGSTA GODA FÖR DET FINNS INGEN TID KVAR!

VI HAR GETT ERA VÄRLDSLIGA LEDARE TILL DEN 4 AUGUSTI FÖR ATT FLYTTA SIG UR VÄGEN ELLER SÅ FÖRFLYTTAS DE UR VÄGEN UTAV OSS OCH ER!

DE HAR AVBRUTIT VÅRT AVSLÖJANDE SEDAN APRIL I ÅR OCH VI HAR VÄNTAT TILL DENNA TID, DET ALLRA SISTA ÖGONBLICKET OCH GJORT ALLT VI KUNNAT FÖR ATT STOPPA FÖRSTÖRELSEN AV JORDEN UTAN ATT DIREKT BLANDA OSS I!

TIDEN HAR NU KOMMIT TILL SITT SLUT!

INOM 8 DAGAR KOMMER ALLA VÄRDSLIGA G20 LEDARE PRESENTERA OSS OCH VI KOMMER ATT VISA UPP OSS ELLER SÅ GÖR DE INTE SÅ OCH VI KOMMER ATT VISA UPP OSS I ALLA FALL!

LEDARNA SOM MOTSÄTTER SIG KOMMER ATT BORTFÖRAS OCH KOMMER INTE ATT VARA EN DEL AV DET GODA ARBETET SOM VI KOMMER ATT GÖRA MED ER UNDER RESTEN AV 2012 OCH VIDARE! DÖRREN ÄR NU ÖPPEN OCH VI KOMMER IGENOM!

SPÅR AV DEN FALSKA KABAL AUKTORITETEN FINNS FORTFARANDE OCH INFEKTERAR SINNENA AV MÅNGA OCH FÅR DEM ATT TRO ATT DE ÄR FÖRSLAVADE AV NÅGON POLITISK-MILITÄR AUKTORITET ELLER ANNARS SÅ KOMMER GUD ATT UPPHÖRA.

DEN AMERIKANSKA CENTRALBANKEN KOMMER NU ATT HELT OCH HÅLLET TAS NED OCH FN KOMMER ATT ARBETA MED OSS ELLER EJ! DE HAR 8 DAGAR!

ALLA SKULDER HOS FOLKET PÅ JORDEN KOMMER NU ATT FÖRLÅTAS OCH FÅNGAR KOMMER ATT FRIGES PÅ JORDEN FÖR PASSANDE OMORGANISERADE!

ALL TEKNOLOGI KOMMER ATT GES TILL FOLKET, TILL EXEMPEL HELANDE AV KROPPEN OCH FÖR TING SOM INTE KAN TILLTÄNKAS! 21 DECEMBER, 2012 ÄR DEN FÖRSTA DAGEN AV DENNA STORA UPPSTIGNING OCH ALL NEGATIVITET KOMMER ATT HELT OCH HÅLLET BLI BORTRENSAD FRÅN DENNA VÄRLD!

MATRISEN KOMMER NU ATT BLI HELT UPPLÖST FÖR EVIGT!

DETTA KOMMER ATT GÖRAS AV BÅDE NI OCH OSS DÅ VI ARBETAR TILLSAMMANS!

VI TACKAR ER FÖR ERT MOD OCH DJÄRVHET DÅ NI KOM HIT FÖR ÅRTIONDENS TIDER SEDAN OCH SENARE FÖR ATT UTFÖRA DETTA STORA UPPDRAG!

VI SES PÅ LÖRDAG 4 AUGUSTI.

VÄLGÅNG TILL HELA JORDEN OCH DE SOM BOR MED HENNE.

Översättare: Per Staffan – www.st-germain.se

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/pleiadian-channel... 

Visningar: 2772

Kommentera

Du måste vara medlem i Vår Nya Värld för att lägga till kommentarer!

Gå med i Vår Nya Värld

Kommentar av Hanuah admin den 6 Augusti 2012 kl. 19.07

Jag hänvisar till ännu till denna blogg, som berör just detta ämne. 

http://varnyavarld.ning.com/profiles/blogs/fragor-och-svar-6-aug-2012

Kommentar av jag reser med ljuset den 5 Augusti 2012 kl. 17.04

Instämmer! Merci för filmen!

 

Kommentar av Hanuah admin den 5 Augusti 2012 kl. 17.01

Javisst jag lever med ljuset, kanske det inte händer så mycket individuelllt på medvetandevivå, men i Universum händer det en förändring i cyklerna. Vi går mot en ny period i de stora cyklerna som börjar med en ny fas den 21 dec 2012.

I om med den nya fasen kan vi förstås själva välja mycket av det som vi vill uppnå och göra. Tankens kraft är oerhört stor, se te.x. denna film här nedan, som jag från början hittade här på DNJV. 

http://www.youtube.com/watch?v=4V874QSRVQA&feature=player_embed...

Vi är själva skapare av vår Nya Jord, så låt oss göra ett så gott och kärleksfull jobb so möjligt 

Kommentar av jag reser med ljuset den 5 Augusti 2012 kl. 16.03

Jag kommer att fortsätta med det jag gör nu. Höja min vibration, bli min egen mästare. Jag tror inte något speciellt händer den 21e dec 2012 ute i 3D, tror att om vi går och väntar på att något speciellt ska hända utanför oss själva då, (och det kanske det gör), missar vi allt fantastiskt som händer innuti nu och hela tiden! Små portaler öppnas hela tiden och möjligheter att höja din egen vibration, go within and find your inner silence, då är du alltid precis där du behöver vara i denna fantastiska tid!

Much Love

 

Kommentar av Lars Andreasson den 4 Augusti 2012 kl. 23.04

Vad gör ni om inget händer den 21:a december 2012?...

Kommentar av jag reser med ljuset den 3 Augusti 2012 kl. 14.01

Horus don´t be sorry. Vi behöver ju alla träna att gå till oss själva med vad som vibrerar sant för var och en. 

 Så tack för ännu en chans att få kunna göra det!

It is just a game anyway. Have a nice day!

Much Love

Kommentar av Ann-Charlotte Stewart den 3 Augusti 2012 kl. 11.15

Gott det, Marina, det är precis det kanaliseringar är bra för: nya tankar och idéer. Jag tar till mig det som gör mig ännu gladare, resten ignorerar jag eller så kastar jag det till gamarna. Finns gott om såna! Livet är ett stort och väldigt allvarligt kosmiskt skämt! Det gäller att ta leken på allvar och det allvarliga lekfullt. De som gått före oss gillar att skämta aprillo med oss. När ska vi börja skämta tillbaka? Bus, bus, bus och en massa skratt är nyckeln till det mesta. Låt oss vara som barn och se på världen med oskuldsfull gränslöshet och nyfikenhet...

Kommentar av Marina Ahlm den 3 Augusti 2012 kl. 10.49

Jag har fått upp ögonen för nya tankar :)

Kommentar av Ann-Charlotte Stewart den 3 Augusti 2012 kl. 10.38

Vi måste själva välja vilken verklighet vi vill ha. Det spelar ingen roll vad olika kanaliseringar säger. Få av kanalerna är dessutom helt rena själv, de lägger in sitt eget tvivel och sina egna funderingar. Vad får dig att tro på den ena eller den andra kanalen? Låt ditt eget hjärtas röst få tala!!

Det är upp till dig/oss att bestämma vad vi vill uppleva! Vi kan skapa ett MasterMind, såsom Joshua bin Yosef aka Jesus Sananda lärde oss och helt enkelt bestämma vilken dimension vi vill vara i. Först en tydlig intention, sedan ge raketbränsle till intentionen genom att "ta ut glädjen i förskott" och lägga känsla på den. Kom upp på piedestalen och bli en mästare i ditt liv!

Alla dimensioner existerar redan parallellt. Det har vi också lärt oss i kvantfysik. Inga konstigheter där. Vårt jobb handlar om att gå från offerskap till mästarskap!  Det är precis hela resan. Det är också hela budskapet i Attraktionslagen. Lyssna till Abraham-Hicks. Kom in i Vortexen där ALLT är möjligt.

Horus, du behöver absolut inte be om ursäkt för något alls. Det finns många som är rädda och vill hålla tillbaka utvecklingen. För mig spelar det ingen roll vad någon annan säger eller kanaliserar. Jag lyssnar och litar till min egen röst. Jag har haft nära och intim kontakt med våra äldre ljussyskon i snart 20 år! De går bredvid mig, visar sig och talar hela tiden till mig!  Sananda är här närhelst jag ber. Likaså hans fader Saint Germain som varit med mig och guidat mig sedan mitten av nittitalet som jag varit medveten om. Men så klart har de funnits där hela tiden utan att jag fattat det!

Öppna ögonen. Tro och ha tilliten redan nu. Vet i ditt sinne att det redan är skett!!  Dessa kanaliseringar är där för att ge oss ideer om vad som är möjligt!!  

Sedan måste var och en bestämma själv vad de vill uppleva. Det kan ingen annan göra för dig!

Vår tro försätter berg om den är tillräckligt stark. Kom ihåg kraften i ett senapskorn. 

Först tro, tillit och övertygelse - sedan inträffar manifestationen i den materiella världen som är en spegel av vårt inre!!  

Vad vill Du?  ♥

Kommentar av Jesper Ahlkvist den 31 Juli 2012 kl. 9.47

Jag har fortfarande svårt att greppa detta. Jag hoppas av hela mitt hjärta att detta är sant nu.

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor