Pengar + Massmedierna + politiken = Makt.

Massmedierna – som ibland kallas den tredje statsmakten

– går ofta maktelitens ärenden. Är det något som

inte är förenligt med deras intressen, mörkläggs informationen

till allmänheten.

Tilltron för massmediernas objektivitet – att allt vad som

sägs där, är absolut sanning – ger makteliten ett fantastiskt

kontrollmedel i handen. Ideologier, vetenskapliga och

tekniska uppfinningar, vilka inte passar in i systemet, tystas

ner. Vem har till exempel hörd talas om Nikola Tesla, Viktor

Schauberger, Alfred M. Hubbard eller Lester Jenning?

Inte så många – gissar jag.

De nämns inte i några läroböcker, förtigs i massmedierna.

Alla vet ( från skolans läroböcker ) att Watt uppfann ångmaskinen,

Edison glödlampan och Marconi radion – men

hur många vet vem som har uppfunnit radarn, växelströmsgeneratorn,

växelströmsmotorn, neonlampan, med flera?

Ja, det är Nikola Tesla.

Han borde ju nämnas som en av vår tids största

vetenskapsman. Varför har han blivit nedtystad? Gick

han kanske för långt, både i ideologiskt och vetenskapligt

avseende?

Han konstruerade en apparat som kunde fånga laddade

partiklar från atmosfären, lagra och förstärka dessa. Han

konstruerade också en sändare som kunde sända elektricitet

trådlöst över långa avstånd genom luften. Vid ett

experiment kunde han sända trådlöst 10 000 w. Över ett

avstånd av 42 km.

I juni 1900 skrev han i Century Illustrated Monthly

Magazine att; han var klar att påbörja byggandet av ett

världssystem för trådlös överföring. Han tog hem

kontraktet på strömförsörjningen för staden New york. Den

första energicentralen enligt världssystemet kan iordningställas

på mindre än nio månader, lovade han. Med denna

energicentral blir det praktiskt möjligt att erhålla elektriska

aktiviteter på maximalt 7,5 miljarder watt, och den är

utrustad för att kunna utnyttjas för så många tekniska

prestationer som möjligt, utan alltför stora kostnader.

Teslas forskning finansierades av Morgans finanshus ( ett

av världens mäktigaste ) tills han tillkännagav planerna på

världssystemet – efter det fick han inga pengar alls för

uppbyggandet.

Viktor Schauberger är en annan som har blivit nertystad

av makthavarna. Schauberger var skogsvaktare till yrket –

utan någon akademiskt utbildning. Flottningsrännor är en

utav hans uppfinningar som har kommit till praktisk

användning. Konstruktionen bygger på idén som han kallar

bioteknik – naturens eget sätt att utvinna atomenergi, utan

nedbrytande sidoeffekter.

Schaubergers flottningsrännor försätter Arkimedes lag ur

funktion. Stockar, med högre specifik vikt än vatten, och

till och med stenar håller sig flytande i hans rännor.

Implosionsmotorn var den mest avancerade konstruktionen

som byggde på hans idéer om bioteknik.

Schauberger skriver själv:

”På den kalla oxidationens väg kan maskinkraft utvinnas

så gott som gratis ( och med hjälp av denna kalla oxidation )

kommer man att på maskinell väg kunna utvinna

uppbyggnads - och tillväxtämnen i deras urtillstånd, i vilka

mängder och kvaliteter som helst, vilka sedan kommer att

häva varje brist på råvaror och drivmedel.

...Dessa kvalitetsämnen kan i sitt urtillstånd framställas i

varje önskad mängd och kvalitet – av livsrester i luft och

vatten med hjälp av den cykloida rymdkurverörelsen.

För skapelsens krona är därmed vägen fri till att bli den

förste tjänaren hos skapelsens herre – och därmed ledaren

för ett grandiost utvecklingsarbete. Kanske är detta förbehållet

just vår tids människa som balanserar sig fram på den

smala kammen – i ständig fara att störta ner i en bottenlös

avgrund, att få engångschansen att bli gudaliknande.

Ty, den som behärskar omvandlingsprocesserna i uppbyggande

mening och utövar denna konst får skaparens

egenskaper.

Den kommande människan kommer att behärska

materien – och blir därigenom både naturens förste tjänare

och dess herre. Otroliga skördar försörjer henne med högvärdig

näring och samtidigt kommer hon att ha en nära nog

absolut rörelsefrihet på land, till sjöss och i luften. Därmed

upphör klasskampen, livskampen, kampen för existensen

och framförallt, varje krig om råvaror, av sig självt.”

97

Schauberger byggde åtminstone två sådana implosionsmotorer.

1958 lockades han, med löfte om obegränsade

resurser, till USA – där han i stället isolerades i Texas öken

och tvingades skriva under ett avtal där han lovade

fullständig tystnad och fick överlämna all kunskap om

implosionstekniken.

En expert på atomteknik granskade hans material och

kom till slutsatsen: ”Den väg som Mr. Schauberger visat på

i sina framställningar och modeller är den framtida

bioteknikens väg. Det som Schauberger föreslår, säger och

påstår, är riktigt. På fyra år skall vi förverkliga detta.”

Men vad har hänt sedan dess?

Viktor Schauberger dog fem dagar efter det att han

återvände hem. Och – hans livsverk är redan för länge

sedan glömts.

Alfred M Hubbard visade upp 1920 en av sina

uppfinningar - ”Atmosfärisk kraftgenerator” - som han

kallade det.

Enligt honom kunde denna generator fungera i åratal, ge

totalt 35000 watt, och driva exempelvis ett flygplan jorden

runt utan mellan landning. Spolen alstrade energin från det

omgivande luftlagret – det vill säga, synbarligen ur tomma

intet.

Naturligtvis blev även han stoppad – gissa av vem?

Lester Jennings Hendershot , som 1928 visade sin

jordmagnetmotor, fick naturligtvis samma mottagande.

Hans motor – vilket drevs av elektromagnetism som

anpassats till jordens rotationshastighet – hade med

framgång testats på militärflygfältet i Selfridge utanför

Detroit.

98

Hendershot fick inte heller några pengar för att kunna

fortsätta utvecklingen av sin motor – och han tog livet av sig

1960 i besvikelse över att hans dröm om billig och

ekologiskt riktig energi för hela världen gick om intet.

Joseph Newman har konstruerat en energimaskin som

avger mångdubbelt ( en miljon gånger !! ) mer energi än

den tillförs.

Newman lämnade in patent ansökan till amerikanska

patentverket 22/3 1979 - men patentverket vägrar hårdnackad

att ge patent åt Newman.

Massa ( 30 talet ) experter: fysiker, atom-och elektro

ingenjörer samt tekniker har provat den och betygar att den

fungerar.

Newmans principer stämmer helt överens med Einsteins

teori om att materia är energi upphöjd till två – men

Newman påstår att hans maskin kan ge ut en miljon gånger

mer energi än vad som går in i den. I materian finns det

lagrat oerhörda mängder energi om man kan ta vara på den.

Atomkraftverken till exempel kan utnyttja bara en promille

av den energi som finns lagrad i reaktorn.

Listan på liknande övergrepp från makthavarnas sida

skulle kunna göras mycket längre.

Gemensamt för alla dessa fenomenala uppfinnare är att

deras teknik – bioteknik – är naturens egen teknik, en teknik

som inte bara är fri från miljöförstöring, utan dessutom har

positiva sidoeffekter – en teknik som skapar ordning ur

kaos, kan organisera ett system utan att bringa ett annat

system i oordning.

Energin skapad på detta sätt är implosionsenergi –

motsatsen till explosionsenergin, dödsenergin, som är

nedbrytande till sin natur.

Deras teknik strider naturligtvis mot dagens vetenskap

och ideologi - och därmed bekämpas den av makthavarna

och storfinans.

Tänk, vad det skulle betyda att ha obegränsad tillgång

till billiga energier och livsmedel. Det skulle ju leda till en

radikal förändring i maktförhållandena bryta individens

beroendeställning till kapitalet och de internationella monopolen

något som makthavarna och storfinansen till varje

pris vill förhindra.

Vem eller vilka är det egentligen som skall ha makten i

samhället – i staten – i världen?

Ja, naturligtvis folket – Du och Jag.

Den rätten finns så vackert beskrivet i FN.s deklaration

om de mänskliga rättigheterna - om det bara efterlevdes

också i praktiken.

Visningar: 166

Kommentera

Du måste vara medlem i Vår Nya Värld för att lägga till kommentarer!

Gå med i Vår Nya Värld

Kommentar av Calle Enochsson den 27 Juli 2013 kl. 9.09

Jaaa..... Så upplever jag det, också :-)

David Icke sa vid nå't tillfälle, på frågan, varför ingen har "tystat" honom:

"-Dom finns inte i min värld, därför kan dom inte nå mig!"

Kommentar av Ann-Charlotte Stewart den 24 Juli 2013 kl. 10.06

För mig finns det två parallella världar, en värld där människor styrs av pengar, makt och ego, och en annan där människor styrs av kärlek, uppskattning och glädje. Vilken värld jag själv befinner mig i beror på min egen attityd. När jag vågar öppna upp mitt hjärta på vid gavel och litar till 100% till Allt som Är, Källan, då händer förunderliga saker... det är ett löfte som getts till oss av vår Skapare och jag kan personligen vittna om att det är sant. Det är nåt att fira en härlig onsdag!  Kram på er solstrålar!!  

Kommentar av Calle Enochsson den 24 Juli 2013 kl. 9.43

Det är pengar o egoism som styr mänskligheten (än så länge). "Världen" styrs, Gud ske lov, av andra "lagar". Anpassar vi oss inte så blir vi väl utsparkade  :-)

Kommentar av Raimo Pesonen den 24 Juli 2013 kl. 8.17

Jag tror att det är pegar och egoismen som styr världen - Tyvärr!

Kommentar av kent norström den 23 Juli 2013 kl. 16.09

Generellt kan man säga att varje tanke du får föranleds av en känsla, och en känsla uppkommer av intryck från dina sinnen. Om man enbart "haspar" ur sig något utan ens en tanke innan då har man problem som man ej är medveten om. Detta ämne är väldigt läskigt, det skrämmer många men bör ändå belysas.

Jag har många gånger frågat människor om dom brukar lyssna på sina tankar, om vederbörande svarar "ja" så ställer jag ibland nästa följdfråga: Vem är det då som tänker? Du lyssnar ju nämligen på din hjärna, du kan inte lyssna och tänka samtidigt.

Ibland reinkarneras barn redan under fosterstadiet, vi får då att göra med brådmogna barn. Fantastiska egenskaper redan som liten. Och ingen tänker på detta, jag påstår att när man föds till jorden så vet man ingenting om livet, man lär så länge man lever, medvetenheten och kunskaper ökar med livserfarenheter.

Men ibland så handlar det om återfödelse, samma spermie får börja om. Således kan man inte klargöra vad som är vad, vi får helt enkelt lämna den uppgiften till vår skapare och hoppas att han kan hjälpa alla människor.

Just detta ämne är väldigt intressant anser jag, det är just detta som påverkat så mycket under så lång tid och när dessa problem är lösta så hoppas i alla fall jag att vi på allvar kan ta tag i miljöförstöringen.

Självklart så påverkar människors ego, habegär samt den känsla att aldrig få tillräckligt med pengar( pratar här om dom som sitter på dom största rikedomarna i världen) men när det tillochmed påverkar deras egna små barn i form av allehanda sjukdomar ( ex.vis Astma) så tror inte jag på att dom styr sina egna handlingar fullt ut. Varför skulle dom vilja förstöra världen för sina egna barn och framtida barnbarn?

 

Om du mediterar och inte får sinnesfrid så tänk på hjälp så kommer den säkert :)

 

Personligen är jag hoppfull inför dessa problem vi har på jorden, allt kommer lösa sig till det bästa.

 

Kommentar av Anna-karin Larson den 22 Juli 2013 kl. 22.55

Ja, det låter väldigt barnsligt faktiskt detta att sabotera för andra som gör nåt bra, bara för att det inte passar ens egna planer. Men undrar hur du menar med att vi har en gud som inte låter vissa få börja om från början och det att "dom" reinkarnera människor som har makt i samhället? Om vi inte får tänka själva, att vi har röster i huvet, hur ska jag veta att det är jag själv som tänker o fattar mina beslut och inte nån röst i huvet, och att rösten är från folk från förr? Om jag mediterar och försöker lyssna inåt, kommer man förbi "folket från förr" då eller? 

Kommentar av kent norström den 22 Juli 2013 kl. 11.27

Min förklaring till att vi har en värld där man inte använder sig av dom bästa uppfinningarna och lösningarna iur miljösynpunkt är för att vi har en gud som inte låter vissa människor få börja om från början, dom i sin tur reinkarnerar människor i samhället som har makt och beslutsposition för att påverka utvecklingen åt helt fel håll. Påminner mycket om ett barns beteende, om inte jag får som jag vill så tänker jag sabotera för er andra. Enda sättet att få bukt med jordens problem och all miljöförstöring är att förhindra att reinkarnation kan fortsätta i framtiden. Varje spermie är unik, man har en kropp och den ska man då få ha ifred från andra människor som av olika anledningar inte vill behålla sitt arsel i andevärlden. Människor från förr ställer till livet för dom som lever idag. Många som är reinkarnerade av oss får inte ens tänka själva, bara i sverige så är det c:a 800 tusen människor som har röster i sina huvuden. Inte så konstigt att folk beter sig underligt ibland.

Kommentar av Ann-Charlotte Stewart den 22 Juli 2013 kl. 2.45

Ha, ha, Cardio, jag hade en liknande upplevelse med TV när jag var gravid med Isa, 1991. Hade jobbat som ett djur hela dagen, var supertrött, kom hem, köket var fullt med disk och det var ostädat hemma. Jag gick raka vägen in till vårt vardagsrum, slog på TVn, sjönk ner i soffan och bara glodde. Efter ett ta upptäckte jag att jag tittade på Jeopardy och en osedvanligt jobbig och tillgjord Magnus Härenstam babblade i rutan. Insikten slog ner som en blixt. Så långt hade jag fallit att jag satt och tittade på något helt meningslöst som ett sätt att slappna av istället för att göra nåt vettigt. Dagen efter åkte TV ut. Det är nu snart 22 år sedan och jag har ALDRIG ångrat det beslutet.  Människor frågar mig ibland hur jag får så mycket gjort... "testa en 30-dagars TV-fasta, eller ännu hellre, släng ut TVn en gång för alla".  ;)

Kommentar av Cardioculus den 22 Juli 2013 kl. 0.12

Teven åkte ut på nittonhundratalet, och har endast gjort några kortare gästspel sedan dess. Orsaken var att jag som studerande hyrde en lgh i ett komplex som var byggt i en hästskoform. När jag en kväll steg ut på balkongen kunde jag se hur nästan alla fönster blinkade i takt när det var Bingolotto. Det var på Leif Loket Olssons tid. "Nu du BingoBerra ska vi se vad det ärrr bakom lucka nummer sju-uu-uu?". Alla satt som trollbundna.

Radiotjänst ringer ca 7 ggr varje år. De tror fortfarande inte på min historia. :)

Kommentar av Anna-karin Larson den 21 Juli 2013 kl. 23.45

Fantastisk läsning detta, tänk att man inte fått veta om detta förut. Jag har hört lite löst om vissa av de här grejerna för flera flera år sen, men det har varit omöjligt att hitta vidare information när jag har sökt då. Tack för en mkt informativ blogg! Tesla har ju figurerat som bifigur i en el annan film, tex the Prestige, där han spelas av självaste David Bowie.

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor