Huna-bönen

Huna-bön

Hermes är en ordförmedlande gud, som samarbetar med Universal Ängeln Sandalfon, så våra böner går fram ända upp till Gud själv. Kahunerna kommer vi ihåg från deras Huna-böner, som representerar en av de mest kraftfulla former att be. Andevärlden meddelar, att nu är tiden inne för att få del av denna information och förstå, hur man ber en Huna-bön.

Bönens lag påminner oss om viktigheten i tro och förtroende. Den säger, att om du ber av Universum någonting i full övertygelse att din bön förverkligas, förverkligar din tro i Gud, och änglarna är redan i färd att hämta det du ber om.

Ändå är det många människor som i sitt innersta misstror sina önskemål, fastän de utåt sett nog tror. I vårt undermedvetande finns ofta sådana inre övertygelser, minnen eller känslor, som hindrar oss att uppnå det bästa vi vill ha. Det undermedvetna, det medvetna och övermedvetna måste alla vara i samklang sinsemellan, så bönen uppfylls. Huna-bedjare använder till sin fördel alla dessa tre delars kraft för att skapa ett kraftfullt sätt att be om någonting.

Hermes påpekade att vårt medvetna sinne måste samla ihop tillräckligt med energi för att driva fram bönen förbi till vårt högre jag eller till vår själ. Kahunerna älskar att dansa, sjunga och klappa i händerna, och allt detta ökar livskraften och energins påverkan av bönen.

Hermes visste, att när Gud har tagit emot bönen, kan din själ knyta kontakt med änglar och uppstigna mästare, som hjälper till att aktivera bönen.

Kahunerna påminner om det, att vi skall be vår bön tre gånger till dagen under trettio dagar.

Huna-bönens användning

1. Rena dig grundligt, så du klarar din väg fram till ditt högre jag. Ta som vana att rena dig varje dag före innan du läser din Huna-bön.

Du kan rena dig t.ex. så här:

a) Be om att vattnets kosmiska egenskaper renar dig, när du duschar.

b) Be enhörningar gjuta ljus över dig.

c) Be den guldsilver violetta flamman tranformera all sådan energi, som skall renas bort.

d) Be Ärkeängel Gabriel att förstärka och rena ditt energifält.

2. Rikta din bön till alla de entiteter, som du vill arbeta med. Du kan be om hjälp till en eller flera änglar eller mästare. De tilltalas vanligtvis genom att säga före deras namn ordet kära: t.ex. kära Jesus, Allah, Maria, ElMorya eller Ärkeänglel Mikael. Du kanske vill hellre be din bön till kära Jesus, till kära Allah... Gör det som du känner bäst för.

3. Skriv ned klart, vad du vill uppnå till allas högsta bästa. Se till att i din bön finns enbart positiva... Börja bönen med ordena "Jag ber med hela mitt hjärta och själ...", så bönen blir ännu kraftfullare.

4. Höj din energi genom att dansa, använda sinnesbilder, klappa i händerna, sjunga eller på vilket annat sätt som känns bra.

5. Läs upp bönen högljutt tre gånger. Avsluta bönen genom att säga tydligt och klart; "Så är det. Det är fullbordat."


6. Uppmana ditt undermedvetna att förmedla din bön till ditt högre jag med så mycket kraft det behövs. Föreställ dig, hur din bön skjuts upp via ditt kronchakra.

7. Slappna av efter detta en halv minut. Om du vill kan du lågmält gnola om-ljudet.

8. Sitt så, att dina handflator är öppna och riktade uppåt. Du kan använda dig av kahunernas uttryck "Gud, låt välsignelserna regna över oss".

9. Observera hur dina böner besvaras under följande dagarna eller veckorna. Om du tycker intuitivt, att du skall göra någonting, gör det. Om du vill framföra i din bön ytterligare en bön, kan du göra det, bara tillägget är enkel.

Innefatta i dina böner någonting, du är tacksam för. Om du ändrar din böns innehåll väsentligt, måste du påbörja en ny trettio dagars process.

Kommentera

Du måste vara medlem i Planet skyddare för att lägga till kommentarer!

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor