Saint Germain via Spirit Eagle, 25 juli, 2010

http://www.st-germain.se/blog/st-germain25-07-11.html

Korthuset kommer att falla samman. Tiden är kommen för det som var gömt från att komma in i dagsljuset för alla att se. Världen ser nu hur ett efter ett avslöjar sin Mörka Sida av Girighet och Omänsklighet. Världens regeringar kan inte bli kvar inför sanningen and Ljuset som skiner på de mörka dåden av de som påstår har Mänsklighetens bästa som främsta mål för sina handlingar. Det finns inte längre någon tid för att följa de orättvisor och onda intriger som har påtvingats mänskligheten. Nu är det en tid för Hela Mänskligheten att återta sin makt. Er tid har kommit! Detta är uppfyllandet av Löftet! Ni alla kom hit vid denna tid för att ge av er själva med mod och outtröttlig bestämdhet att sätta er själva och Moder Jord fri från lidandet och förstörelsen som de som anser sig själva vara era Mästare har bringat. Upplyftandet av mänskligheten är förestående! Kom ut ur gömställen dit ni har dragit er tillbaka under årtusenden och stå upp i fullt antal av Millioner and Miljarder och Deklarera; ”Nu får det vara nog” Det är slut med hur Jordens barn leds till slakt på altaret av Girighet av ett fåtal! Det är slut med att blunda inför lidandet och förstörelsen av era systrar och bröder runt om på planeten. NU KOMMER NI ATT TA ER MAKT ÅTER SOM SYSTRAR OCH SÖNER AV SKAPELSEN!

Jag är Saint Germain, hälsar er som de stora och mäktiga varelser som ni har glömt bort att ni är! Ni kallas alla till handlande NU! Gå framåt i Tillit på att ni har väntat under Årtusenden på detta ögonblick i tiden! Lyssna inom ER! Det är där som all kunskap finns.

Vet att de uppstigna Mästarna och den Galaktiska Federationen nu anordnar ögonblicket för Förändringsöverförandet på ett nytt sätt för Alla Varelser på Moder Jord. 

Låt era hjärtan leda er framåt! Låt era röster bli hörda som det mäktiga vrålet från Lejongudinnan. Detta är ert ögonblick, Krigare av Regnbågens alla färger av Ljus.

Vila er, för det finns mycket att göra NU!

Email: Madronawoods@yahoo.com Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 

---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)Visningar: 91

Inlägg i den här diskussionen


Det pågår nu, mer än någonsin, en hård "strid" emellan Ljus och mörker. Detta är något ni redan är medvetna om och det ser ni också runt omkring er, både på personlig nivå, grupp nivå samt på världskartan. Nu är så tid för detta att fullt blomma ut och sedan verka ut, för att sedan mynna ut i ett högre lugn, klarare sikt och med ett varmare Hjärta för var och en av de som lugnt stått i denna storm och liksom kisande förmått att faktiskt urskilja Sanningen som håller det klara rena Ljuset. En ädel konst, våra Kära vänner, en mycket ädel konst. Det är därför vi "tjatat" på er om detta tills ni närmaste kastat er på golvet i otålighet över vårt "tjat och gnat" om denna urskiljning och vikten av att bemästra den efter att ha kommit i Sanning med sig själv- inom sig själv.

Vi kan tala om för er ditten och datten, men, det är ändå NI som måste integrera med det vi förmedlar och urskilja vad som är av Sanning för er. Annars kan icke något starkt byggas, inifrån och ut. Skulle ni svälja allt ni får från de högre dimensionerna skulle er omvandling till en Kristallin varelse i Ljuset icke kunna uppnås. Detta är som sagt hårt arbete, "blod, svett och tårar" som ni uttrycker det i 3D. Se er själva som reningsverk vad gäller den information ni erhåller. Ni måste lyssna på er kropp, ert Hjärta och använda er urskiljningsförmåga när ni tar del av budskap och information. Ringer det sant? Är det för det Högsta Goda och framförallt håller det ren Kärlek och rent Ljus?

Betänk nu att Ljus står för så mycket mer än många tror och faktiskt, faktiskt tar till sig i ert tillstånd av medvetande. Ljus är information, kunskap, kärlek, vetskap och renhet. Ljus är avsaknad av skugga.

Med det inte menat att det inte skulle vara mödosamt att vandra i Sanning och Ljus. Det är det. Betänk att ni varit i djup slummer och att ni icke vandrar i den rena Kärleken och Gudomligheten på mycket länge. Var och en som individ har släpat på mycket bagage och att släppa det "bara" av ren vilja att vandra i Ljuset, in i våra armar, det är ett påstående som inte ringer fullt så sant. Men det är upp till er att göra de lärdomarna och faktiskt själv inse att så inte är fallet. Att "pånyttfödas" till sitt sanna ursprung, att se sin egen Gudomlighet och att komma till inre Sanning om vilka ni i Sanning är och vilken Kärlek ni besitter i den inre Kärna av Ljus som är er, är en lång process inom. En intensiv och mödosam process. Vi vill gärna att ni förstår det mer än någonsin nu då ni är i rustning inför den Nya Tidens födelse, som ni vet och känner redan har börjat och accelererat. Var inte rädd att vädra era funderingar, tvivel och smärtor. Detta är ingen dans på fluffiga moln rakt igenom från början till slut. Det är som ett gift som skall rensas ur er både mentalt, själsligt och fysiskt. Något som ÄR krävande och ibland kan kännas som en hopplöst lång och never ending process. Nu vill vi inte låta som domedagsprofessorer här, det är långt ifrån vår intention, älskade ni. Men, vi är måna nu, mer än någonsin, att få er att se och ta till er att denna väg ÄR mödosam likväl som att den är helt underbart fröjdefull och ren och skär Kärlek. För det är den. I Sanning.

Dock har vissa av er fortfarande en något glorifierad bild av vad en Uppstigningsprocess för er och för vår vackra Moder Jord faktiskt innebär. Det är den bilden vi nu är mycket angelägna om att ge er en nödvändig motvikt till. De som är i stånd och redo att integrera med detta faktum kommer att göra det. De som icke är det, går då sin väg då de har fler lärdomar och insikter att göra. Vi skall inte kasta sten på varandra, inte ni och absolut inte vi. Alla har sin väg att vandra, sina erfarenheter att göra samt sina unika insikter att erhålla via dessa. Så, allt är som det ska. Vi gör vårt yttersta för att vägleda er, så långt vi förmår och har befogenhet till. Ni skall veta att det många gånger kliar i fingrarna på oss och vi önskar att vi kunde förflytta er våra Kära från punkt A till punkt B och sedan C, D, E… och så vidare. Men, då skulle det icke bli i Sanning och som sagt, ingenting starkt kan byggas utifrån. Det måste börja inifrån er genom er egen förståelse, ert eget Ljus och er egen insikt för att det skall kunna manifesteras i Sanning utom er. Då kan man lätt göra ekvationen själv och förstå att det då tar tid, är en aldrig sinande process och det gäller att hålla i hatten medan man arbetar på tilliten, urskiljandet och det klara sinnet tillsammans med det brinnande Hjärtat.

Det blåser i träden nu, våra älskade Bröder och Systrar. Hattarna som är era hotar att blåsa av er om ni icke håller i dem och höjer blicken inom. Vet att vi arbetar intensivt och mer än någonsin nu med de processer som hör Uppstigning till. Vi är alltid vid er sida och det är i Sanning bråda dagar. Men allt har ändock sin tid, sina processer och för att detta skall bli i Sanning så måste dessa processer få ha sin gilla gång. Om än vi gör allt vi kan för att hjälpa dessa processer på "traven" så är det ändock så också att allt måste ske i momentum. Följ flödet, Kära ni. Följ flödet som kommer av att vandra i Sanning och i det fulla Ljuset. När flödet är med er går det lätt, det kan vara utmananande javisst, men er utveckling och manifestationsförmåga är då i ett aldrig sinande flöde.

Det är många energier som florerar bland er Ljusarbetare nu, mer än någonsin. Mörkret gör allt de kan för att så split emellan er barn av Ljuset. Detta är ytterst noga uträknat och de gör allt de kan för att suga ut er på er vackra Ljusa energi. Så, nu vill vi att ni slår vakt om er själva och era närmsta Bröder och Systrar, att ni använder er av det stöd som många av er har i de grupper som ni "tillhör". Hjälp nu varandra att urskilja Ljuset och vägen framåt. För i detta momentum är det lite dimmigt för er. Håll ut. Det är som det skall vara och inget att rädas, detta är något ni måste igenom. Känn rikedomen inom er, känn Kärleken och öppna upp era Hjärtan för Ljuset. Men det är NI som måste göra det, våra älskade. Ingen annan kan så göra det åt er, vi kan endast hjälpa er på traven. Men ju starkare ni blir i ert Ljus, desto närmare kan vi då arbeta och integreras med er, och vi når lättare fram med så ren information som möjligt. För en viss förvrängning kan alltid uppstå, detta är en något komplex kommunikation, vilket många av er är medvetna om. Det är därför urskiljning är så oerhört viktigt.

Ingen Uppstigning kan manifesteras om inte ni först kommer i Sanning med er själva. Ni vackra själar som är reinkarnerade i denna tid för att just bemästra denna Sanning, åter igen, så att ni kan föra er själva och Moder Jord emot Sanningen och den rena Kärlek som vilar i den Gyllene Tidsåldern. Först då blir det sant, hållbart och först då kan flödet som vilar i att vandra i Sanning leda er emot det rena omutbara Ljuset som ingen storm och ingen monsun kan kväsa eller släcka. Det Ljus som vilar inom er, Kära ni. Inom er. Det Ljus som inget mörker eller illusionära förehavanden kan förleda och giva skugga åt.

Lyssna inom. Se bakom, under och över och gå sedan inom igen. Gå nu i stark tillit och med klart sinne. Håll facklan brinnande i era händer, även om det blåser i den. Med vilja, intention och klarsynthet kan ni så hålla denna fackla brinnande i vilket oväder som helst- eftersom det är facklan av Kärleken och Ljuset. Sanningens fackla. Den är er. Ta emot den och omfamna den med hela er varelse. Ni föddes för att bemästra dessa era olika uppdrag som alla mynnar ut i ett och samma Uppdrag - att verka för det Högsta Goda. I namnet av det Högsta Goda finns det inga genvägar. Bara vägen av Sanning. Vilket är fantastiskt, för den ser allt fler av er och vi är så glada. Vi lägger nu våra händer på era axlar och säger er: Håll ut!

Var starka och uthålliga och förmedla värme och Kärlek till era medmänniskor i en tid framöver som kan komma att bli och kännas stormig. Då behöver vi er att stå stadiga, fulla av värme, glädje och tillit för att ni alla vandrar emot bättre och nya tider. I Sanning. Vänta er det oväntade och var beredda på att svettas lite. Kom ihåg, ni signade upp för denna tid och nu börjar det bli dags att finputsa rustningen, våra älskade barn av Ljuset.

All vår Kärlek till er. Gå i frid inom och var ETT med allt som ÄR.

Sananda och Saint Germain

De har gått vid min sida i många år... ibland har de känts så långt borta, mina bröder, men nu är de nära. Så nära. Ljuvligt!

För ca 20 år så började jag en Meditationskurs, det var början för mig att få kontakt med den violetta flamman och en rad olika upplevelser sattes igång främst i kroppen kundalini aktiverades och olika spiraler satte igång i min kropp upp och ner inom mig, den ena gav formen som ett ägg runt mig. Mycket har hänt sedan dess, jag har provat många olika vägar inom Nyandligheten. En period fick jag tacksamt ta emot Autoskrift från Vita Brödraskapet och Stora Vita Brödraskapet, varit i Depression och inte skrivit på länge.Nu kommer den Violetta Flamma in i mitt liv igen, det känns kärleksfull och varmt att återvända till Violetta Flamma. Nästa vecka ska jag börja en kurs med samma Kursledare som jag gick min första Meditationskurs, det känns som om cirkeln sluts. Tack Kärleken och Livet.

Härligt Ingrid, en sådan skön känsla när cirkeln sluts. Kram

RSS

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor