Blessings from the Zadkiel
Archangel of the Violet Ray of Transmutation
I AM Zadkiel Archangel of the Violet Ray. I come into your awareness to remind you that we, the members of Celestial Service who are aligned with the frequency of transmutation, are here to assist our human brothers and sister serving on the body of Gaia. All of you have prepared for myriad earthly incarnations to perform the role that you are to play in the ensuing process of planetary ascension.
We, the Angels of the Violet Fire, have been assisting Ascending Ones since before time. In fact, we are the first Greeters for those who have returned to the fifth resonance and beyond. Because our Essence flows with the frequency of transmutation, our Celestial Service is to serve as Portals through which the Violet Fire can flow into that which is completed and ready to transmute into its higher frequency of expression.
The energies of the Seven Rays of Comic Rays of Light flow in circles. Once we of the Seventh Ray of Transmutation assist you with your moment of return to a higher of reality, you will Flow into the Blue Ray of Beginnings. Thus, that which has been transmuted into a higher frequency moves instantly into a new experience of reality. There is no “death” as energy cannot die. It can only change frequency.
Up until this time of ascension this frequency change, this transmutation from one frequency of reality into a higher frequency of that reality, has been “unconscious” because the Violet Ray sealed off the old reality at the moment of its transmutation. By “sealed off” we mean that the completed cycle was archived so that it would not interfere with your new reality. However, once you return to your Multidimensional SELF, you can experience multiple realities within the NOW of the ONE.
Dear human angels, we wish to tell you that the time of remembering is NOW. It is important that all of you remain conscious of your ascension experience so that you can assist others. Our Violet Angels currently serving Earth by carrying the illusion of a human body share your longing for the return of the unconditional love and comrade with Source. Experiencing a reality based on separation is especially difficult for the members of the Angelic Kingdom, as we normally live in the Group Mind with the ONE.
Our “grounded Angels” shall be among the first to Ascend so that they can assist others in the fashion that has always been their Joy. ALL of you are ONE with ALL life. Hence, ALL of you have a higher expression in our Angelic Kingdom.  Therefore, feel your wings, dear human angels, as they tickle your back and open your High Heart. Our wings are not made of feathers, but of Light, and symbolize the Flow of unconditional love from the ONE that enters our Hearts and expands in all directions as it courses through us. Allow the Flow of unconditional love to sweep up your longing for your Return and use it as your Portal for Ascension.
Embrace the unconditional love as it enters your heart. Feel how it Flows through you and fans out in all directions to create your “Wings of Unconditional Love.” These “wings” will support your every movement and guide you through your journey Home. We, the Angels of the Violet Fire, live within you heart and are available to you within every moment of the NOW. We welcome your return and are waiting to greet you as our Violet Fire brings you across the threshold of your new Life.Before closing my message, I Zadkiel, wish to share with you how angels use the Violet Fire: 

First we hold the intention to call upon the Fire…
Then we share that Violet Fire with our High Heart to imbue it with our unconditional love...
Then we send the Fire through our right hand and
Blaze, Blaze, Blaze the Violet Fire
We either point our finger or hold our “hands” open. In this manner, we can either create a laser effect that can transmute an aunt or broadcast enough Violet Fire to transmute a city. Practice the this use of the Violet Fire and Know that YOU have the innate ability to transmute ALL fear and shadow into unconditional love and multidimensional light.
We light you return with our Violet Light and guide you through your daily life,
            Zadkiel
            Archangel of the Violet Fire
________________________________________________
Google-översättning

Välsignelser från Zadkiel
Archangelsk av Violet Ray of Transmutation

JAG ÄR Zadkiel Archangelsk av Violet Ray. Jag kommer in i ditt medvetande att påminna er om att vi, medlemmarna i Celestial service som är i linje med frekvensen av transmutation, är här för att hjälpa våra mänskliga bröder och syster som tjänstgör på kroppen av Gaia. Alla ni har förberett för otaliga jordiska inkarnationer för att utföra den roll som du ska spela i den efterföljande processen för planetariska uppstigning.

Vi änglar i Violet Fire, har bistå Stigande Ones sedan tidigare tid. I själva verket är vi de första Greeters för dem som har återvänt till den femte resonans och därefter. Eftersom vår Essence flyter med frekvensen av transmutation, är vår himmelska tjänst att fungera som Portals genom vilken Violet Fire kan flöda in vad som är klar och redo att förvandla till dess högre frekvens av uttryck.

De energier de sju strålarna av komiska Strålar av ljust flödet i cirklar. När vi i det sjunde Ray of Transmutation hjälpa dig med din stund att återvända till en högre verklighet, kommer du att strömma in i Blue Ray i början. Således rör det som har förvandlats till en högre frekvens direkt in i en ny erfarenhet av verkligheten. Det finns ingen "död" som energi inte kan dö. Det kan bara ändra frekvens.

Fram till denna tid av uppstigning denna frekvens förändring, denna transmutation från en frekvens av verkligheten till en högre frekvens av denna verklighet, har varit "omedveten" eftersom Violet Ray tätas den gamla verkligheten vid tidpunkten för dess transmutation. Med "tätas" menar vi att den färdiga cykeln arkiveras så att det inte skulle störa din nya verklighet. Men när du återvänder till din Multidimensional själv, kan du uppleva flera verkligheter i nu av ONE.

Kära mänskliga änglar, vill vi säga att tiden för att minnas är NU. Det är viktigt att alla du fortfarande medveten om din uppstigning erfarenhet så att du kan hjälpa andra. Våra Violet Angels serverar för närvarande jorden genom att illusionen av en människokropp Dela din längtan efter återlämnande av villkorslös kärlek och kamrat i Source. Uppleva en verklighet baserad på separation är särskilt svårt för medlemmarna i Angelic kungariket, eftersom vi normalt bor i koncernen sinne med ONE.

Våra "jordade Angels" skall vara bland de första att stiga så att de kan hjälpa andra på det sätt som alltid har varit deras Joy. Alla ni är ett med allt liv. Därför ni alla har en högre uttryck i vår Angelic kungariket. Därför känner dina vingar, kära människor änglar, som de kittla ryggen och öppna din High Hjärta. Våra vingar är inte gjorda av fjädrar, men ljus, och symboliserar flödet av villkorslös kärlek än den som kommer in i våra hjärtan och expanderar i alla riktningar när IT-kurser genom oss. Låt flödet av villkorslös kärlek att sopa upp din längtan efter din Return och använda den som din portal för Upplyftningen.

Omfamna den ovillkorliga kärleken när den kommer in i ditt hjärta. Känn hur det strömmar genom dig och fans i alla riktningar för att skapa dina "Wings of villkorslös kärlek." Dessa "vingar" kommer att stödja alla dina rörelser och guida dig genom din resa hem. Vi änglar i Violet Fire lever inom dig hjärta och är tillgängliga för dig inom varje ögonblick av NU. Vi välkomnar din retur och väntar på att välkomna dig som vår Violet Fire tar dig över tröskeln till ditt nya liv.

Innan du stänger mitt budskap jag Zadkiel, vill dela med dig hur änglar använder Violet Fire:


Först måste vi hålla avsikt att uppmana Fire ...

Då kan vi dela den Violet Fire med vår höga Hjärta till genomsyra i vår ovillkorliga kärlek ...

Sedan skickar vi Elden genom vår högra hand och
Blaze, Blaze, bläs den Violetta Elden

Vi pekar antingen fingret eller hålla våra "händer" Öppna. På detta sätt kan vi skapa antingen en laser effekt som kan förvandla en moster eller sända tillräckligt Violet Fire för att förvandla en stad. Öva denna användning av Violet Fire och vet att du har den medfödda förmågan att förvandla all rädsla och skugga in i villkorslös kärlek och flerdimensionell ljus.

Vi tänder du återvänder med vår violett ljus och guida dig genom ditt dagliga liv,
            Zadkiel
            Archangelsk av Violet Fire

Visningar: 141

Inlägg i den här diskussionen

japp det har verkligen börjat klia i vingfästena ♥

Det här är mycket, mycket goda nyheter. Jag tackar! 

TACK SÅ MYCKET!

Min intuition säger mig att detta är mycket viktigt !

Vandra Din väg i ljus och kärlek på den stig Du vandrar..... gå ut i ljuset och naturen och  solen ....

Med ljus och kärlek          Nilla

Zadkiel kom in i mitt liv, eller gjorde sig väldigt påmind, en vacker höstdag 2007. Jag höll på att förbereda mig för att ge en föreläsning om Auroville i Indien, som jag blivit inbjuden att prata om i Arboga. Kvällen innan så kom han. Zadkiel. Det var så starkt. Hans namn kom först, helt intuitivt, sedan började jag googla och hittade bilden som du lagt upp ovan. Den la jag upp som bakgrundsbild på min dator. Jag ville se och känna honom varenda gång jag öppnade upp min laptop.

Dagen före föredraget kom och jag hade slitit som ett djur för att allt skulle vara perfekt. Var på plats tre timmar innan vi skulle dra igång och fixade med lokal och med projektorn. En projektor som allt annat än ville samarbeta med min laptop. Det enda den ville visa upp var bilden av Zadkiel som den gladeligen projicerade på duken. Men inget annat, framförallt inte min powerpoint.

Efter en timmas trasslande var jag inte en millimeter närmare att kunna visa upp mina bilder från Auroville. Men Zadkiels bild och hans violetta ljus lyste upp hela rummet. Starkt!

Som tur var dök en datatekniker upp och han började fixa med hela uppsättningen. Han höll säkert på i en timma och jag kände mig så lättad att han bara dök upp för att hjälpa mig. 

Så började publiken att dyka upp... men inte hade vi fått till det hela!  Och vi fick det aldrig heller, så jag fick hålla föredraget utan projektorn, med publiken sittande runt min dator. Vi var väl kanske en tio personer, så det gick hyfsat.

Det bestående minnet för mig var hur Zadkiel strålade och sken på väggen i ett par timmar och det violetta ljuset som lyste upp hela den vackra lokalen i Arboga.

Jag är säker på att han visste EXAKT vad han gjorde för maximalt strul i mitt liv. Frustrerande var det för mig, men det gick ju ändå och han har varit med mig sedan dess. Nu är han här med oss. Ännu starkare.

Blaze, blaze, blaze!

RSS

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor