Min andliga utveckling startar år 1980 med  en "ljus idé" som återkom några gånger

innan jag "kavlade upp skjortärmarna". Nästan varje dag  inkom märkliga händelser i tiden  

Detta gjorde att jag gick in i mig sälv  vilket 18 år senare visade sig

vara dess avsiktliga mening .

 

I slutet på 1980 talet kallade jag min forskning för "femenologi" som

mitt eget begrepp . .

 

FEMENOLOGI  

 

              ljus idé                                Workshon 1

kavla upp skjortärmarna        Brygghuset & Hamburgesalen

                                                      Ärkeängeln Michael

                                                          88 deltagare

 

                         det dröjde 18 år

                  ..................................................

--------------X-------------------------------------X-----------------------------------------------------------------

               1980                                15-16 aug 1998

 

Det nämns i program för workshopen på Brygghuset & Hamburgesalen att antalet deltagare 

skulle bli ett mästartal 11,22,33,44,55,666,77,88,99 osv . Det blev 88 st ljusarbetare som

delades in i tre cirklar MI  CHA EL , Ärkeängeln Michael förklarade inledningsvis 

att det denna dag var en stor fest i de Himmelska Sfärerna

- en cirkel slöts och en annan öppnades - .

 

Jag uppfattar  att Vattumanannes tidsålder startade med tre unika workshopar som

inkom under åren 1998 - 1999 

 

          Workshop 1                                   Workshop 2                        Workshop 3

Brygghuset & Hamburgesalen        Elsas Hus  i Linköping       Pensionat Warfsholm  

          Stockholm                                      Linköping                           Gotland

     Ärkeängeln Michael                     Lord Sananda                     Ärkeängeln Michael  

             88 deltagare                              41 deltagare                       15 deltagare 

 

                                      Vattumnnens tidsålder

                  ..........................................................................................................................

 

--------------X---------------------------------------------X---------------------------------X-------------------------

        15-16 augusti 1998                      20-22 nov 1998                  18-20 juni 1999  

 

 

Inalles blev det 144 deltagare ( 88 + 41 + 15 = 144 ) .

 

Den 20 dec 1998 kom jag att fråga  Ärkeängeln Michael om antalet deltagare

skulle bli 144 st? (den tredje workshopen hade ännu inte ägt rum ) 

Och j AA Michael svarade   "144 ungefär "

 

Svaret  "144 ungefär " syftade på att Cecilia och David  turas om

att vara barnvakt för Adam ( 1 år ) . Men på söndan kom de att medverka.båda två

och då var vi 41 st i cirkeln .

 

När jag år 2003 (evt 2004 ?)deltog på en Kristusmediation kom Sananda att förklara

att vi "NU" är 6 miljarder människor på jorden .Då  jag kom hem fick jag på internet se

en digital räknare som visade att  gränsen 6 000  000  000  människor nyligen 

hade  passerats .Detta stämde bra. Nu  närmar vi  oss 7 miljarder människor som

kanske hör ihop med uppstigningar i tiden ?

 

Ps. Bra om någon kan odna fram  

en digital räknare på Dnjv. 

 

 

UPP

 

                 uppstigningar ?   

                ........................

------------X-------------X-------------------------------X------------

         30 sept          2011                                2012

  

Förra året mddelades att de uppstigningar som tidigare var planerade

att äga rum strax innan år 2012 hade flyttats fram . Anledning till ändringen anges vara

kärnvapensprängningar.

 

Nyligen förklarade plejidanerna i en vision  att de vill ge oss mer tid

Om jag minns rätt så nämns  "flytta fram "(?) .Plejidanerna bör veta

att uppstigningarna kom förra året att flyttas fram .

 

Ursprungligen  skulle uppstigningarna ske

strax innan år 2012.

 

                                               UPP

 

---------------X------------------------x----X-----------------------------

                2011                               2012

 

Men förra året  meddelandes  att uppstigarna kom att flytta fram  

Detta " FRAM" betyder att UPP äger rum snart .

 

                            UPP

         ...............................

----------------X------------------------------X--------------------------------

                 2011                               2012                 

 

 

Sananda nämner i kanaliseringen "rullgardiner" att det går inte

att strecka ut  tiden hur långt som helst .

 

Anledningen till att de väntar är att enrgeirna nu  är mycket starka. 

( jmf "frälsning i ett slag" ) .

 

De som sitter med armarna i kors och har rullgardinerna

neddragna lurar sig själva och andra 

 

Elohim säger tro inte att allting

går av sig själv  

 

 

 

 

 

Visningar: 289

Gör ett inlägg på det här

Inlägg i den här diskussionen

Wow, häftigt. Tack Rolf! Jag håller helt med dig och Elohim. Det går verkligen inte att sitta med armarna i kors och rullgardinen nere och tro att det ska ske av sig själv. Vi har var och en speciella nycklar och uppgifter, instruktionerna finns i hjärtat.

En digital räkbare skulle vara toppen - det efterlyser jag med. Dels en för deräkningen till 2012 och en för att räkna oss.

Kram,
A-C
Som respons till Ann-Charlotte Stewart och lillmor skogkvist bifogar jag : Kanaliseringen "rullgardiner "
finns på adressen http://hem.passagen.se/solvalvett/kanaliseringar.html
1 ) Kanaliseringen 3001- 04-26 ORDET / Moder Maria
2 ) Kanaliseringen 2001-03-21 : " Rullgardiner " /Sananda
Anna har fått fram en fin bakgrund och bäst är att läsa dessa skrifter
på webbadressen ovan, men jag bifogar texten även nedan.

kanalisering 26/4-01

Hej alla glada!

Jag vill dela med mig av min senaste kanalisering, som jag mottog den 26/4.
Den kommer denna gång ifrån Moder Maris och Kristus/Sananda och handlar om betydelsen av ORDET.
Hoppas att den ger er glädje!
Kramar, kärlek och ljus till Er alla!!!

Anna.

ORDET

Jag Moder Maria och Jag Kristus/Sananda vill i dag tala igenom Anna, som EN, känns oss båda genom orden.
Vi vill idag uttrycka om hur ordets betydelse har sin verken i ljus ," mörker", i Alltet och hos Alla.

Ordet år av största vikt. Med ordet kan man hjälpa. Med ordet kan man stjälpa.
Tanken är själens sätt att kommunicera med er alla: En kommunikation som pågår ständigt.

Du tänker, du analyserar, du värderar. För att sedan uttrycka dina tankar använder du ordet.
Ordet är Guds gåva till oss. För att kunna uttrycka oss, göra oss förstådda och
ge ut av oss själva ,vår kunskap och vårt hjärta.
Hur används då denna gåva från Gud?

Jo, den används FLITIGT, kan vi väl först börja med.
Gud har givit människan sin fria vilja i Allt, så även användandet av ordet.
Detta vet ni alla, men få kanske tänker på effekterna som orden kan medföra.

Med den fria viljan följer givetvis ansvar, ansvaret till sig själv och till sina medmänniskor.
Detta gäller givetvis allt som Gud har givit er människor och dess verkan.

Men i dag berör vi bara ordets orsak och verkan.
I varje ord och ordfölje finns det energier och frekvenser som påverkar er dagligen, hela tiden.

Ni har uttryck av ord omkring er med en sådan mängd att ni kanske inte känner dess verkan.
Vi vill tala om att dess verkan är STOR. Ordets frekvens ger er höjningar frekvensmässigt.
Men de kan också sänka er frekvens.

Det är viktigt att ta ordets betydelse på allvar, alltså också hur man uttryckrr dem och hur man tar emot orden i sitt liv.

Ni kära älskade ljusarbetare tar emot en alldeles speciell sorts ord, i ert ständiga sökande efter Er sanning.
Att vi talar med er om detta är av största vikt.

Kärlekens budskap försöker nå er alla, så också i frekvenser av orden. Vi vill ge er några" påhittade" exempel på vägen.
Så att ni förstår hur och vad ni tar emot.

Då kanske ni nästa gång ord träffar er, både i kärlek och i "olust", kan" plocka upp"frekvenserna på "nytt sätt" och både välkomna dem och "skydda" er på ett bra sätt.

Vi kommer för enkelhetens skull använda oss av exempel av ord, som kan förekomma i kanaliseringar, som ni läser, eller har läst ofta.

Vi vill poängtera att inga ord är "fel" eller "mörka". För det är som ni alla vet en illusion. Inget är fel, allt är här för att upplevas och förstås av Gud, som är Vi.

Men det finns ändå frekvenser på gott och "ont", i allt talat och skrivet ord.
Så i er strävan till Er sanning, kära vänner, kanske ni vill använda era ord, med mer omtanke, efter detta meddelande från oss till er i kärlek.

Vi ger er här ett antal exempel på ordval i meningar, som vid första anblick tycks betyda samma sak, men som är helt olika i frekvenser för er.
Vi låter er själva bedöma och med denna information, får er att välja, ert sätt att använda och ta emot era ord därefter.Exempel 1:" Ni går i en nedåtgående spiral, om ni inte följer ljusets väg, kärlekens väg, , Guds väg".

Samma exempel på annat sätt i ord:" Att följa era hjärtan i Kärlek, Ljus, mot Gud, ger er en uppåtgående spiral i glädje att följa".Exempel 2:" Den här individen, bör ta en en lång titt på sig själv och se vad han är rädd för".

Samma exempel på ett annat sätt i ord: " Tomas, kanske går och bär på rädslor, som han inte har kraft att se, välkomna att se dem och släpp dem sedan".Exempel 3: "Vi dom himmelska hierarkierna, förmedlar oss i dag genom denna person och hoppas att det" klingar" rätt i Era hjärtan".Dessa exempel, kära vänner, är bara en" hint" om nur man som tex.kanal kan "sila ner" information på olika sätt.
All energi som kommer "ner" till olika kanaler på jorden, skall just igenom dem, genom dem som person,
denne som sedan sätter sina ord till kanaliseringen.

Så vi vill göra er uppmärksamma på ordens viktiga betydelse, så att ni kära vänner, kan ta emot orden,
med större förståelse och ta till er dom enligt Era hjärtan.

I begynnelsen skapade Gud Ordet, för att användas i Hans/Hennes kärlek till Alltet.
Använd Ordet vist, låt orden smeka Er, inte göra Er illa.
Detta gäller givetvis alla delar av Era liv, inte bara när ni skriver eller tar emot kanaliseringar.

Detta är Vår energi, genom Annas Ordval till Er Alla.

Jag, Moder Maria, och Jag, Kristus/Sananda, Älskar Er Alla!Kanalisering 2001-03-21Hej mina kära vänner!

Tänkte i dag dela med mig av en kanalisering, som jag fick till mig i dag av Sananda. I dag är det dessutom en magisk dag och Sanandas födelsedag.

Hur" gammal" han är ville jag dock INTE vara ofin och fråga. Kanaliseringen grundar sig på att jag under ett par dagar haft en fråga i mitt huvud.

Angående vad vi alla har som en liten svaghet att förstå, nämligen när vi
ser oss runt omkring i vår vardag och ser alla dessa "normala" människor,
som inte har en ANING om vad vi har upptäckt.
Hur i hela fridens namn skall vi då snart stiga upp, när de inte verkar" vara med" alls.

Eller hur mina vänner?

Detta var vad jag fick från vår gemensamma vän Sananda.

Detta är ett svårt ämne att klara ut med ett" litet" meddelande, men jag skall här försöka genom dig, min kära Anna.
Tänk er världen som ett stort gemensamt medvetande, i dess högst aspekt.

Tänk dig sedan att de som Ni ser, "utan" medvetandet som Ni har.Har en" mörk" rullgardin över deras ögon.
Dom lever i ett så kallat" mörker", dvs, förstånd om vilka dom egentligen är. Du och Ni ljusarbetare som finns på jorden, är ju också en del av detta allmedvetande.

Ni som vaknat till förståelsen, som vi försöker förmedla, har med denna nya förståelse lyft slöjan och dragit upp rullgardinen fråm Era ögon.
I och med att ni har gjort det, har ni alla startat ett "jordskred" och ringar på vattnet.

Ni förstår. Ert medvetande börjar sakta men säkert påverka ALLAS medvetanden och sakta men säkert rullas de "mörka" gardinerna upp för ALLA!

Visst kommer många att kämpa för att hålla sina rullgardiner nere, för att de tror att de har något att frukta.

Men det krävs bara ett "litet" antal av Er på denna planet, innan Er styrka och nya kunskap kommer att få allas gardiner att rullas upp.
Det vi gör är att följa vår Skapares önskan och lag om den fria viljan, på jorden.

Dvs, vi måste alla invänta så länge som möjligt på att alla"släpper taget" om denna" verklighet" och så gör vi också,
vilket frusterar ljusarbetare från hela världen, mer eller mindre.

Men du förstår min kära och mina kära, den Gudomliga planen för jorden, har också en" tidsplan",en plan som kan sträckas ganska långt.
Men det finns en gräns, mina kära och vi är vid kanten av den nu!
Detta innebär att när" tiden" är här och inte kan sträckas på längre, kommer allas gardiner att rullas upp.

Det finns de som kommer att" hålla kvar" sin gardin med den fria viljan, men dessa, när" tiden" kommer, kommer att tas hand om och varsamt, men bestämt förflyttas till den plats som då är för deras högsta bästa.

Troligtvis för en del av dem, till en annan "spelplan" för en tredimensionell verklighet,
för att fortsätta ett tag till att klara ut sina uppvaknanden.

Men alla andra kommer att stiga upp till en ny verklighet, till deras sanna jag och till de sina.
Moder jord själv har redan spelat sitt spel klart och löftet till henne och de som lever på och i henne, skall nu infrias och de ska få" lön"för sin" möda".

Nämligen att få komma hem igen! Därifrån har Ni alla, er individuella plan för Er fortsättning och där väljer Ni alla med ALL er kunskap om era vidare val.

Som jag sade kan detta vara svårt för er alla att förstå, fast jag VET att ni
verkligen i Kärlek försöker med All den tilit Ni kan och Ni är Alla älskade för detta!!!

Det har att göra med att Ni fortfaranden har begränsningar i Era medvetanden. Men hav ingen oro för det, allt skall och kommer att lösa sig, det kommer att hända nycket snart.
För inget kan ändra den Gudomliga planen som ligger i vår Skapares händer!

Allt är väl, följ Era hjärtan alltid. För varje hjärtligt beslut Ni följer, drar ni ytterligare upp rullgardinen,
både för Er själva och Era medmänniskor.
Sprid budskapen om Kärleken, håll Era huvuden högt.

För Kärlekens budskap är den enda sanna och GUD ÄR ÖVERALLT, I ALLT OCH ALLA!!!

Kramar till er alla från mig!!!

Anna!
Tack kära Rolf! Jaaa, säger jag bara. Så viktigt med hur vi använder våra ord. De är av största betydelse. Maria kom in med en stark närvaro här på DNJV och gav alla som är redo en kröningsceremoni tillsammans med Mikael, den första oktober. Nu strålar hennes kärlek och budskap ännu starkare i samklang med hennes tvillingsjäl Sananda. Tvillingsjälarnas förening för många av oss som vandrar på jorden nu - rullgardinen är uppe som en följd av våra egna handlingar i kärleksresonans med Allt Det Som Är. Förunderligt och vackert. Kram, A-CRolf Lagercrantz sa:
Som respons till Ann-Charlotte Stewart och lillmor skogkvist bifogar jag : Kanaliseringen "rullgardiner "
finns på adressen http://hem.passagen.se/solvalvett/kanaliseringar.html
1 ) Kanaliseringen 3001- 04-26 ORDET / Moder Maria
2 ) Kanaliseringen 2001-03-21 : " Rullgardiner " /Sananda
Apropå tvillingar :

1) Vi blev tre personer från Uppsala som deltog på den första workshopen
på Brygghuset & Hamburgesalen i Stockholm
2) Inalles var det tre deltagare som medverkade på tre unika workshoparna
under åren 1998 - 1999 .

En av de två kvinnorna i 3 gruppen från Uppsala kom efter Workshop 1 att ringa upp , och hon
frammförde följande budskap (från de däruppe ) : 1) Alla människor har tvillingar 2) När tvillingar träffas
av samma kön uppstår det oftast en förljupad relation dem emellan. 3) De vill att vi gifter oss i kyrkan
Oj,oj,oj tänkte jag då :)

Det var på PK möte den 20 dec 1998 som Ärkeängeln Michael förklarade
att jag nästa gång skulle få träffa min polaritet.

Ann-Charlotte Stewart sa:
Tack kära Rolf! Jaaa, säger jag bara. Så viktigt med hur vi använder våra ord. De är av största betydelse. Maria kom in med en stark närvaro här på DNJV och gav alla som är redo en kröningsceremoni tillsammans med Mikael, den första oktober. Nu strålar hennes kärlek och budskap ännu starkare i samklang med hennes tvillingsjäl Sananda. Tvillingsjälarnas förening för många av oss som vandrar på jorden nu - rullgardinen är uppe som en följd av våra egna handlingar i kärleksresonans med Allt Det Som Är. Förunderligt och vackert. Kram, A-CRolf Lagercrantz sa:
Som respons till Ann-Charlotte Stewart och lillmor skogkvist bifogar jag : Kanaliseringen "rullgardiner "
finns på adressen http://hem.passagen.se/solvalvett/kanaliseringar.html
1 ) Kanaliseringen 3001- 04-26 ORDET / Moder Maria
2 ) Kanaliseringen 2001-03-21 : " Rullgardiner " /Sananda
Jaha, vad spännande det blev nu. Hur gick det sedan då?Rolf Lagercrantz sa:
Apropå tvillingar :

Det var på PK möte den 20 dec 1998 som Ärkeängeln Michael förklarade
att jag nästa gång skulle få träffa min polaritet.

Jag förstod att polaritet syftade på min tvilling och någonting mer.
Det var på PK möte den 20 dec 1998 som Ärkeängeln Michael framförde budskapet
att jag nästa gång skulle få träffa min polaritet.

Jag var ute i god tid och anlände dagen innan. Men det gick inga bussar
från Visby till Klintehamn. Och jag valde att hålla igång långt in på natten.
På mogonen åkte jag med bussen kl 08.00 till Klintehamn.

Inledningsvis kom en kvinna fram och förklarade att det blev bara två deltagare som
anmält sig till workshopen i Göteborg som blev inställd. Men de" Tolv Heliga Strålarna
"skulle istället ingå i programmet på denna workshop.
Detta var ett glädjande budskap

Jag hade tidigare under våren fått sju brev utspridda som
en solfjäder på golvet.Alla kuvär innehöll en inbjudan att delta på
en workshop.Det visade sig att jag valde rätt workshop

Jo det blev spännande!Ann-Charlotte Stewart sa:
Jaha, vad spännande det blev nu. Hur gick det sedan då?Rolf Lagercrantz sa:
Apropå tvillingar :

Det var på PK möte den 20 dec 1998 som Ärkeängeln Michael förklarade
att jag nästa gång skulle få träffa min polaritet.

Hej Rolf!

TACK för detta ! Mycket intressant!!!           Ninni

 

TACK  till dig Ann Charlotte också! Intressant!

Kraaam             Ninni

RSS

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor